Sv

Diana | Manager Marketing & Communications

I min roll som chef för Marketing &Communications, leder jag marknadsföringsteamet och arbetar i huvudsak med att inspirera, informera och övertyga befintliga och framtida kunder.

Eftersom vi arbetar på en ny marknad, har min roll förändrats mycket under årens lopp. Vi började med lite marknadsundersökningar och positionering. Sedan vi arbetade på image och branding. Se till att kunderna vet vilka vi är, vad vi gör och vilket produktsortimentet vi erbjuder.  

Det betyder att vi finns online på vår egen och andra webbplatser, på sociala medier och vi skickar digitala nyhetsbrev. Men vi är även aktiva offline. Vi annonserar i facktidningar och ställer ut på olika mässor både i Nederländerna och utomlands, där vi står för utformning och organisation. Och vi anordnar utbildningar och webbinarier, som ges av mina kollegor på säljavdelningen.  

I takt med att vår kundkrets växer, har vi tagit fram många servicedokument, som manualer, datablad, prislistor, etc., så att kunder har tillgång till fullständig och entydig information. Sedan mina teammedlemmar anställdes, har vi börjat jobba med det grafiska området och vi använder oss inte av en reklambyrå. 

Eftersom antalet kunder och antalet aktiviteter hela tiden ökar (som tur är!), arbetar jag även mycket med att optimera arbetsprocesser. Det finns olika protokoll för olika aktiviteter, så att ingenting förbises. Det finns vägledningar för mässor, protokoll för uppföljningen av nyhetsbrev, sociala medier, utbildningar etc.

I takt med att antalet kollegor har ökat, har även intern kommunikation blivit allt viktigare och är en del av vår avdelnings uppgifter. 

Det roliga med mitt arbete tycker jag är att undersöka och ta fram nya aktiviteter. Ett av mina senaste projekt är utvecklingen av denna webbplats. Men jag arbetar gärna även med att skriva nyhetsbreven. Och skriva marknadsföringsplaner. Och att, tillsammans med min marknadsföringskollegor, förverkliga kreativa yttringar som kampanjer och annonser. Eller fundera ut roliga premier. Det är kort sagt svårt att välja!

Det roliga med det här företaget tycker jag är mina kollegor. Vi arbetar hårt och har ett seriöst driv. Men det finns även plats för mycket humor. Vi gör mycket tillsammans, och är nästan lite som syskon i detta familjeföretag. Jag tycker att vi kan vara stolta över vad vi åstadkommer tillsammans.