Sv
Vi söker 2 nya kollegor

Vincent | Product Developer

Som chef för Research & Development, leder jag R&D-teamet och arbetar med produktutveckling på Van der Valk Solar Systems. 

Dagarna är mycket varierade tack vare jobbets mångsidighet. De olika uppgifterna består bl.a. av arbetsfördelning inom teamet, forskning, ta fram lösningar, skisser och 3D-ritningar, ta fram demos, tester, rapportering, kontakt med kunder och leverantörer samt skapa artikelnummer. Ingen dag är kort sagt den andra lik! 

Under årens lopp har vårt arbete förändrats. Programmen och maskinerna som vi arbetar med utvecklas och Van der Valk Solar Systems växer. Tidigare kunde vi tillverka demos för hand, men idag använder vi till exempel de senaste 3D-skrivarna.

Vi arbetade nyligen med vidareutvecklingen av ValkPro+-systemet. Med det befintliga systemet kan solpaneler placeras liggande under 10° på ett platt tak. Marknaden efterfrågade om ValkPro+-systemet även kan utföras i 10° stående och 15° liggande. Nya ValkPro+-fötter har utvecklats och vindtunneltester har gjorts för att  beräkna ballasten som måste läggas till. 

R&D-teamet arbetar hela tiden med att förbättra nuvarande lösningar och utveckla nya produkter och system. Att komma fram till en lösning och göra den till en säljbar produkt är vad jag gillar mest med jobbet.

14 februari har jag arbetat här i 12,5 år och jag hoppas att jag får fortsätta till mitt silverjubileum!