Sv
Vi söker 1 nya kollegor

Vad gör vi på Van der Valk Solar Systems?

Van der Valk Solar Systems är ett av de snabbast växande företagen inom solenergiindustrin och fokuserar helt på utveckling och produktion av monteringssystem för solpaneler på lutande tak, platta tak och mark.

Van der Valk Solar Systems har även en anläggning med kontor och lager i Storbritannien och är idag verksamt i 13 länder.

Kärnvärden

Van der Valk Solar Systems bedriver alla sina verksamheter utifrån tre kärnvärden:

  1. Innovativa
  2. Tillförlitliga
  3. Kundorienterade

Innovation är vår passion och vår kraft. Innovation är en kontinuerlig process vid vår produktutveckling, men även i vår verksamhet i allmänhet. Genom att blicka framåt och förutspå utvecklingen, behåller vi vår starka position och kan erbjuda våra kunder mer än de förväntar sig.