Sv
Vi söker 2 nya kollegor

Bekanta dig med våra nya ValkPro+-system!

Utbredning ValkPro+

ValkPro+-systemet har visat sig vara det bästa valet för platta tak. Vi är därför glada att kunna meddela att ValkPro+-systemet kommer att utökas med två nya alternativ:

  1. ValkPro+ L15
  2. ValkPro+ P10

 

Vilka är fördelarna?

ValkPro+

ValkPro+-systemen (L10 Landscape, L15 Landscape och P10 Portrait) består av ett minimalt antal olika delar. På så sätt kan standardiseringen, logistiken och monteringshastigheten optimeras. Systemet är helt flyttbart.

Gemensamma egenskaper

  • Minimalt antal olika delar
  • Monteringshastighet 4-5 minuter per panel
  • Metallkopplingar (inte plast), för enkel jordning och spänningsutjämning
  • Passar alla standardpanelmått samt paneler med större och bredare mått
  • Klämmor passar paneltjocklekar på 28-50 mm
  • Som standard tillämplig på tak upp till 25 m höjd (högre på begäran)
  • Låg ballast, helt enligt gällande normer i varje land, med stöd av omfattande vindtunneltester

Större strålningsvinkel

ValkPro+ L15-systemet har fördelen att man får en större strålningsvinkel, i jämförelse med system med en lutningsvinkel på 10°.

Enklare montering

För att kunna placera panelerna i stående läge på ett platt tak, var man tidigare tvungen att använda systemet ValkFlat på A-frames. Detta tillhör nu det förgångna tack vare ValkPro+ P10-systemet. ValkPro+-systemet kräver mindre ballast per panel och dessutom kan den erfordrade installationstiden kortas tack vare enklare montering.

Fler paneler på taket 

Vid placering i söder är standardavståndet för ValkPro+ P10 endast 2 300 mm, i jämförelse med 2 700 mm för det tidigare systemet ”ValkFlat”. Detta betyder att ungefär 15 % fler paneler kan placeras ut.

ValkPVplanner

De nya ValkPro+-systemen finns nu i ValkPVplanner, så att rätt ballastberäkningar och erfordrade stycklistor kan sammanställas för varje projekt. Beräkningarna i ValkPVplanner baseras på tillämpliga standarder i varje land och omfattande vindtunneltester har genomförts med lämpliga system.

Specialprojekt

Van der Valks team för ”specialprojekt” hjälper dig gärna med beräkningar och råd om ValkPro+-system, som inte kan beräknas i ValkPVplanner. Detta gäller till exempel tak som är högre än 25 m eller system som måste placeras på ett speciellt sätt. För större projekt (>500 kWp) är det även möjligt att få ett avvikande avstånd för öst-västsystem med paneler som monteras liggande. Fråga om möjligheterna!

Beställningsinformation

Delarna till de nya ValkPro+-systemen finns nu att beställa i stora kvantiteter!