Sv
Vi söker 1 nya kollegor

PV-marksystem

Placera solpaneler på öppet fält

Söker du en bra ställning för att placera solpaneler på en äng, ett öppet fält eller på marken? Van der Valk Solar Systems erbjuder diverse basuppställningar för solpaneler med olika fundament. För underkonstruktionens fundament för markplacering av solpaneler erbjuder vi skruvstolpar, betongfundament eller ballast. Solpanelerna kan monteras med en klämma i PV-marksystemet. Och finns i enkla och dubbla panelrader.