Nl
Wij zoeken 6 nieuwe collega's

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen houdt in dat je onderneemt vanuit je hart. Dat je activiteiten gericht op omzet, mens en milieu met elkaar in balans zijn.

Bij Van der Valk Systemen -en haar verkooporganisaties Van der Valk Horti Systems en Van der Valk Solar Systems- vinden wij dit belangrijk. Omdat we op deze manier kunnen bijdragen aan een mooie toekomst voor iedereen. 

Milieubeleid Van der Valk Systemen

Milieumanagement | ISO 14001

Onze systemen dragen bij aan duurzame energieopwekking. Daarnaast produceren we materialen met een lange levensduur en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van recyclebare materialen als staal en aluminium.

  • Milieubelasting en milieurisico's van onze bedrijfsactiviteiten beheersen en verminderen
  • Bewustheid creëren bij onze medewerkers
  • Partners ondersteunen in hun milieubeleid

Als leverancier wordt het steeds belangrijker om klanten te kunnen laten zien dat wij onze producten op een verantwoorde wijze produceren en rekening houden met de totale levenscyclus van het product. Met het ISO 14001 certificaat kunnen we aantonen aan de internationale standaard op dit gebied te voldoen.

ISO 14001 certificaat

Bij de ISO 14001 Certificering hoort een jaarlijkse beoordeling, met als belangrijk criterium dat we onszelf als organisatie steeds blijven verbeteren.

Sociale werkplaatsen

We waren al enigszins bekend met de uitbesteding aan sociale werkplaatsen, maar hebben dit de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Er werken per maand inmiddels zo'n 300 personen voor ons op diverse uitbestedingslocaties. Rekening houdend met parttimers, komt dit neer op zo'n 150 personen die per dag voor ons aan het werk zijn.

Meestal gaat het om montagewerkzaamheden, maar ook om zaag-pons bewerkingen en verpakkingswerkzaamheden. We doen nu zaken met zes verschillende sociale werkplaatsen, met elk weer hun eigen specialisme. En allemaal binnen een straal van 20km van ons bedrijf in Den Hoorn. Zo kunnen we regionaal onze bijdrage leveren aan de maatschappij.

Bekijk in de video wat Marcel van der Voort (Van der Valk Systemen) en René van der Gaag (Den Haag Werkt) motiveert om samen te werken, zie onze uitbestedingscollega's aan het werk en onze eigen MVO Westland Business Update!

Per maand besteden we ca. 1.000.000 'Valk-producten' uit aan sociale werkplaatsen.

Afvalmanagement

In elk van onze negen fabriekshallen staan herkenbare containers. Ook op kantoor zijn alle losse afvalbakken vervangen door centrale bakken voor gescheiden inzameling.

Elk transport van en naar ons bedrijf gaat gepaard met houtafval, een belangrijk verpakkingsmiddel. We hebben dan ook zo'n 65.000 kg houtafval per jaar. Hiervoor vonden wij een voor onze branche nog redelijk ongebruikelijke oplossing in de aanschaf van een wals! Bekijk hiernaast de werking van de wals.

Minder kosten én minder CO2-uitstoot

Onze houtwals verkleint en verdicht ons houtafval dusdanig, dat het houttransport is gereduceerd van 1x per 10 dagen naar ca. 6x per jaar.