Sv

Utvecklare och tillverkare av monteringssystem för solpaneler

  • Människocentrerad
  • Innovativ
  • Hållbar
  • Entreprenöriell

Van der Valk Solar Systems

Van der Valk Solar Systems är sedan 2009 ett av de snabbast växande företagen inom solenergiindustrin och fokuserar helt på utveckling och produktion av monteringssystem för solpaneler på lutande tak, platta tak och öppna fält. Van der Valk Solar Systems har även en anläggning med kontor och lager i Storbritannien och är idag verksamt i 13 länder.