Sv

ValkAcademy

Vårt gemensamma företagskomplex består av 20 000 m 2 kontor och produktionsanläggning. 2018 byggdes en av våra hallar delvis om till ValkAcademy.  

Vår ValkAcademy består av ett trevligt mötesrum och ett omfattande showroom där vi erbjuder olika produktutbildningar och workshoppar om PV-installationer. Här finns även diverse exempel på våra PV-system för platta och lutande tak.

ValkAcademy i bilder