Sv

Garantier & Certifikat

Våra Allmänna villkor, garantier och certifikat kan du se här. Van der Valk Solar Systems erbjuder nedanstående garantiperioder. Dessa bör användas tillsammans med aktuella Allmänna Villkor.

Garantiperiod per system:

System Garantiperiod
ValkPro+ 10 år*
ValkAce 10 år*
ValkPitched - Clamp 10 år*
ValkPitched - Insert 10 år*
ValkCableCare 10 år
ValkSolarFix 10 år*
ValkBox3 10 år*
ValkDouble 10 år*
ValkTriple 10 år*
ValkQuattro 10 år*
BirdBlocker 10 år


Förlängning garantiperiod

* Under vissa förhållanden kan garantin förlängas till 15, 20 eller 25 år.
Mer information om detta hittar du här.