Sv

PV-kit för lutande tak

Fästkrokar, hängkrokar och BirdBlocker

I Van der Valk Solar Systems kit är snabbhet viktigast: snabbhet vid beräkning m.hj.a.ValkKITSplannersnabbhet vid orderplockning och snabbhet vid montering. Med kiten behöver du endast ha några produkter i lager och du plockar i en handvändning ihop exakt rätt material för beställningen. Fel begränsas härmed till ett minimum och arbetsförberedelserna förenklas. Lägg därtill enkel installation så vet du: med Van der Valk Solar Systems kit är du snabbt färdig.