Sv

Integritet

Insamling och användning av kunders, leverantörers och andra uppdragsgivares personuppgifter 

Vi vill härmed informera dig om att vi samlar in och använder personuppgifter som du lämnar till oss då detta är nödvändigt för att ingå och genomföra ett eventuellt avtal med dig. Det gäller såväl våra (potentiella) kunder och parter som vi gör affärer med och/eller köper tjänster av.

Om du är en (potentiell) kund till oss, använder vi dina uppgifter för att kunna skicka en offert till dig, för att kunna bestämma vilka specifikationer eller önskemål en viss produkt eller tjänst måste uppfylla, för att kunna leverera saker till dig eller utföra arbete för dig, för att kunna fakturera samt för att kunna kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om avtalets genomförande.

Om du är en (potentiell) leverantör eller annan uppdragsgivare, då är dina personuppgifter även nödvändiga för att ingå och genomföra avtalet. Vid inköp är det nödvändigt för att kunna informera dig om vilka specifikationer eller önskemål en viss produkt eller tjänst enligt vår mening måste uppfylla, för att kunna skicka en offert eller för att kunna göra en beställning, för att kunna betala fakturor samt för att kunna kommunicera med dig på ett smidigt och effektivt sätt om avtalets övriga aspekter.

Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifter. Men om du inte tillhandahåller personuppgifter eller lämnar otillräckliga uppgifter, är det möjligt att vi inte kan genomföra det fastställda arbetet. 

Överföring till tredje part

I samband med genomförandet av ett eventuellt avtal med dig, kan vi behöva lämna dina personuppgifter till parter som levererar delar, material och produkter till oss eller som utför arbete för vår räkning. Vi använder även externa servrar för att lagra (delar av) våra försäljnings- och inköpsregister, som dina personuppgifter är en del av. Dina personuppgifter lämnas av den anledningen till vår serverleverantör. Dessutom använder vi Microsoft Office och tillhörande lagringsmöjligheter för e-post och andra filer. Eftersom vi använder en utskickstjänst för vårt nyhetsbrev samt ett innehållshanteringssystem för vår webbplats, överlämnas dina personuppgifter även till leverantören av denna tjänst.     

Kakor 

Kakor är små textfiler som placeras på din dator, pekplatta eller smarttelefon när du besöker vår webbplats. I dessa textfiler lagras information som kan kännas igen av webbplatsen vid ett senare besök. Vår webbplats använder endast analytiska kakor. Med hjälp av analytiska kakor kan vi se vilka sidor som besöks och vad besökare klickar på på vår webbplats. För detta använder vi Google Analytics. Informationen som Google samlar in på detta sätt anonymiseras. 

Direkt marknadsföring

Vi kommer att spara och använda de personuppgifter som du lämnar för att i framtiden informera dig personligen via e-post om våra befintliga och nya produkter och tjänster samt för att eventuellt skicka erbjudande om dessa till dig. Varje gång som vi skickar ett reklamutskick, har du möjlighet att meddela oss att du inte längre vill ha dessa. Se länken längst ned i varje utskick för att avsluta utskicken.  

Lagringsperiod personuppgifter 

Vi sparar dina personuppgifter på obestämd tid då projekt i branschen har en lång handläggningstid eller informationen kan vara viktig vid förverkligandet av ett nytt projekt efter några år. Personen har alltid rätt att skicka en skriftlig begäran om att personuppgifter lagras under en begränsad period. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har från dig. Om det är lämpligt kan du även begära att få komplettera eller rätta dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begära att användningen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att göra invändningar mot insamlingen och användningen av dina personuppgifter eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Slutligen kan du begära att få tillgång till dina personuppgifter eller att de flyttas till en annan. För att utnyttja dina rättigheter, kan du vända dig till: Van der Valk Systemen, Zwartendijk 73, 2681 LP, Monster, Nederländerna, +31 (0)174 21 22 23, [email protected]. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information om insamlingen och användningen av dina personuppgifter.

Datum: 2018-05-24