Pl

Prywatność

Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych od klientów, dostawców i innych zleceniodawców 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe przekazywane nam przez Państwa, ponieważ jest to konieczne do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy z Państwem. Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów, jak i osób, od których kupujemy towary i/lub usługi.

Jeśli są Państwo naszym (potencjalnym) klientem, będziemy wykorzystywać Państwa dane do przesłania Państwu oferty, określenia specyfikacji lub wymagań, które powinny spełnić dane towary lub usługi, dostarczania towarów lub świadczenia prac na rzecz Państwa, wystawiania faktur oraz szybkiego i sprawnego komunikowania się z Państwem w sprawie poszczególnych aspektów realizacji umowy.

Jeśli są Państwo (potencjalnym) dostawcą lub innym wykonawcą, Państwa dane osobowe są również niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W momencie zakupu jest to konieczne, abyśmy mogli poinformować Państwa, jakie specyfikacje lub wymagania powinny spełniać według nas dane towary lub usługi, abyśmy mogli wysłać zapytanie ofertowe lub złożyć zamówienie, a także opłacić Państwa faktury oraz szybko i sprawnie komunikować się z Państwem w sprawie poszczególnych aspektów realizacji umowy.

Nie mają Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie podadzą nam Państwo żadnych danych lub udostępnione dane okażą się niewystarczające, możemy nie być w stanie wykonać wyżej wymienionych czynności. 

Przekazywanie osobom trzecim

W związku z realizacją ewentualnej umowy z Państwem możemy być zmuszeni do przekazania Państwa danych osobowych stronom, które dostarczają nam części, materiały i produkty lub świadczą prace na nasze zlecenie. Korzystamy również z zewnętrznego serwera na potrzeby przechowywania (części) naszej dokumentacji administracyjnej dotyczącej sprzedaży i zaopatrzenia, która obejmuje Państwa dane osobowe. Z tego powodu Państwa dane osobowe są przekazywane naszemu dostawcy usług serwerowych. Korzystamy ponadto z pakietu Microsoft Office i powiązanych opcji przechowywania wiadomości e-mail i innych plików. Ponieważ korzystamy z usług mailingowych w związku wysyłaniem newslettera oraz systemu zarządzania treścią na potrzeby naszej strony internetowej, Państwa dane osobowe są także przekazywane dostawcy tego rodzaju usług.     

Pliki cookie 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. W plikach tych zapisane są informacje, które mogą zostać rozpoznane przez stronę internetową podczas późniejszej wizyty. Nasza strona internetowa wykorzystuje wyłącznie analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie pozwalają nam uzyskać wgląd w to, które podstrony są odwiedzane i które elementy strony są klikane. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Informacje zbierane w ten sposób przez Google są anonimowe. 

Marketing bezpośredni

Będziemy przechowywać i wykorzystywać udostępnione nam przez Państwa dane osobowe, aby w przyszłości osobiście informować Państwa drogą mailową o naszych istniejących i nowych produktach i usługach oraz aby ewentualnie przedstawić Państwu ofertę. Za każdym razem, kiedy wysyłamy Państwu wiadomość reklamową, mają Państwo możliwość poinformować nas o rezygnacji z tej usługi. Odnośnik do rezygnacji z subskrypcji znajduje się na dole każdej wiadomości.  

Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas nieokreślony, ponieważ projekty w naszym sektorze mają długi czas realizacji lub istotne informacje mogą być istotne podczas realizacji nowego projektu po kilku latach. Osoba, której dotyczą dane osobowe, zawsze może złożyć pisemny wniosek o przechowywanie ich przez wyznaczony okres maksymalny. 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do uzyskania wglądu w swoje dane osobowe. Jeśli istnieje ku temu powód, mogą Państwo również wnieść o uzupełnienie swoich danych osobowych lub korektę nieprawidłowości. Ponadto mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystania. Mogą Państwo również złożyć sprzeciw wobec zbieraniu i wykorzystywaniu swoich danych lub wnieść skargę do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oprócz tego mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem o uzyskanie swoich danych osobowych lub przekazanie tych danych innej osobie. Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt: Van der Valk Systemen, Zwartendijk 73, 2681 LP, Monster, +31 (0)174 - 21 22 23, [email protected]. Mogą Państwo również kontaktować się z nami w sprawie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat zbierania i wykorzystywania swoich danych osobowych.

Data: 24.05.2018