Pl

Corporate Social Responsibility

„People, Planet, Profit” (PPP), czyli ludzie, planeta i zysk, oraz „Maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO) i „Corporate Social Responsibility” (CSR), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, chodzi o sposób prowadzenia działalności gospodarczej, w którym kierujesz się sercem. O dążenie do równowagi w działaniach ukierunkowanych na obrotyludzi środowisko naturalne

W spółce Van der Valk Systems - i jej firmach sprzedażowych Van der Valk Horti Systems oraz Van der Valk Solar Systems - uważamy, że to ważne. Ponieważ w ten sposób przyczyniamy się do lepszej przyszłości dla nas wszystkich. 

Zależy nam również, by nasi kontrahenci z branży ogrodniczej (Van der Valk Horti Systems) i fotowoltaicznej (Van der Valk Solar Systems) byli o tym dobrze poinformowani. W kolejnych postach wyjaśnimy więc, na czym polega ta nasza „przedsiębiorczość z sercem”. Nie w szczegółach, ale w ogólnym zarysie, skupiając się za każdym razem na jednym temacie. 

Warsztaty pracy chronionej | Outsourcing

Marcel van der Voort | Manager Outsourcing
„To sytuacja korzystna dla wszystkich. Dzięki outsourcingowi do zakładów pracy chronionej możemy skupić się na naszej zasadniczej działalności, a pracownicy zakładów pracy chronionej mogą się rozwijać.”

Zarządzanie środowiskiem | ISO 14001

Paul van der Meer | Kierownik projektu Certyfikacja ISO i Koordynator ds. jakości, bhp i środowiska
„Posiadając certyfikat ISO 14001 możemy pokazać, że wytwarzamy nasze produkty w sposób odpowiedzialny, a tym samym przestrzegamy międzynarodowych standardów.”

Zarządzanie odpadami

Robert van Veen | Kierownik ds. Technicznych
„Nasz walec do drewna rozdrabnia i zagęszcza odpady drzewne do tego stopnia, że pozwoliło to zredukować transport drewna z 1x na 10 dni do około 6x w roku. Oznacza to niższe koszty i mniejszą emisję CO."

Sustainable business

Paul van Helden | Purchasing Manager    
"Reducing dependence on scarce, pricey raw materials and the unstable raw materials market makes us all stronger."