Pl

Zarządzanie środowiskiem | ISO 14001

Paul van der Meer | Kierownik projektu Certyfikacja ISO i Koordynator ds. jakości, bhp i środowiska
„Posiadając certyfikat ISO 14001 możemy pokazać, że wytwarzamy nasze produkty w sposób odpowiedzialny, a tym samym przestrzegamy międzynarodowych standardów.”

Certyfikat ISO 14001    Polityka środowiskowa

Zrównoważona przedsiębiorczość

Oczywiście już samą naszą zasadniczą działalnością przyczyniamy się w istotny sposób do ochrony środowiska naturalnego. Nasze systemy dla branży ogrodniczej przyczyniają się do oszczędności energii (Van der Valk Horti Systems), a nasze systemy dla branży fotowoltaicznej przyczyniają się do zrównoważonego wytwarzania energii (Van der Valk Solar Systems). Oprócz tego wytwarzamy produkty o długiej żywotności (> 25 lat), używając jak najwięcej materiałów nadających się do recyklingu, takich jak stal i aluminium.

Chcieliśmy pójść o krok dalej:

  • Kontrolować i ograniczać obciążenie środowiska oraz zagrożenia środowiskowe związane z naszą działalnością.
  • Kreować świadomość wśród naszych pracowników. 
  • Wspierać partnerów w ich polityce środowiskowej. 

Krótko mówiąc: chcieliśmy mieć politykę środowiskową zgodną z normą ISO 14001

Paul van der Meer, Operations Manager Solar i kierownik projektu Certyfikacja ISO, opowiada:

„Dla nas jako dostawcy coraz ważniejsze jest, by móc pokazać klientom, że wytwarzamy produkty w sposób odpowiedzialny i bierzemy pod uwagę cały cykl życia produktu. Posiadając certyfikat ISO 14001 możemy pokazać, że spełniamy międzynarodowe standardy w tej dziedzinie. 

Uzyskanie certyfikatu nie było jednak celem samym w sobie, lecz wynikiem procesu, przez który przeszliśmy. Zinwentaryzowaliśmy i ulepszyliśmy między innymi procesy gospodarcze oraz ich wpływ na środowisko. Na przykład oceniając naszych własnych dostawców i opracowując plan na wypadek katastrofy ekologicznej.

Sformułowaliśmy również nowe cele środowiskowe. Chcemy na przykład wymienić oświetlenie w halach na lampy LED (> 50% oszczędności energii) i zastąpić papierową dokumentację produkcyjną elektronicznym obiegiem dokumentów. Jako kierownik ds. jakości, bhp i środowiska koordynuję system zarządzania środowiskowego i śledzę na bieżąco przepisy i uregulowania prawne w tym zakresie.”

Jak Paul widzi przyszłość?

„System zarządzania środowiskowego daje nam dobrą podstawę do systematycznego podejmowania inicjatyw w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Częścią certyfikacji ISO 14001 jest coroczna ocena, której ważnym kryterium jest ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji. Znając kulturę firmy Van der Valk Systemen, jestem przekonany, że nie będzie z tym najmniejszego problemu!”