Sv

Miljöledning | ISO 14001

Paul van der Meer |Miljökoordinator, Van der Valk Systemen

"Genom ISO 14001-certifieringen kan vi visa att vi producerar våra produkter på ett ansvarsfullt sätt och att vi på rätt sätt tar hänsyn till miljöaspekter i våra processer."

 

Ansvarsfull produktion

Hållbarhet är en av de fyra kärnvärdena hos Van der Valk Systemen. Våra lösningar bidrar till hållbarhet hos våra kunder. Systemen för trädgårdssektorn hjälper till med energibesparing i växthus (Van der Valk Horti Systems) och monteringssystemen för solpaneler bidrar till energiomställningen (Van der Valk Solar Systems). Vi använder material som har en lång användningstid (> 25 år) och som efter användning kan demonteras på ett bra sätt så att delarna kan återanvändas eller återvinnas.

Sedan 2020 är vi certifierade enligt ISO 14001. Detta ger våra kunder försäkran om att vi i våra processer på alla avdelningar tar hänsyn till miljöaspekter. 

Paul van der Meer, Operations Manager Solar och Miljökoordinator, berättar:

"Som leverantör blir det allt viktigare att kunna visa att du producerar dina produkter på ett ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till miljöaspekter under hela produktens livscykel. ISO 14001, en internationellt accepterad standard för ett miljöledningssystem, hjälper oss med det.

Att uppnå ISO 14001-certifieringen var inte ett mål i sig. Det är ett verktyg för att kontinuerligt kunna förbättra och säkerställa systemet och processerna inom miljöområdet.

Vi fastställer nya miljömål varje år, som vi delar med alla våra medarbetare. På så sätt vet vi alla vart vi som företag vill nå och alla kan bidra inom sina egna aktiviteter för att uppnå dessa mål."

Hur ser Paul på framtiden?

"Med miljöledningssystemet har vi en bra grund för att under de kommande åren strukturerat kunna utveckla initiativ inom CSR och hållbarhet. ISO 14001-certifieringen innebär en årlig utvärdering, med ett viktigt kriterium att vi som organisation fortsätter att förbättra oss själva. Med tanke på kulturen och kärnvärdena inom Van der Valk Systemen är jag övertygad om att detta kommer att gå alldeles utmärkt!"

Mer information: ISO 14001-certifiering    Miljöstyrning