Sv
Vi söker 2 nya kollegor

Markplacering

Alla utföranden av Van der Valk Solar Systems markplaceringssystem är enkla att placera på öppna ytor som ett övergivet industriområde, ett fält eller en trädgård. Det behövs inga fundament i marken, vilket även gör dessa system perfekta för till exempel vattenreningsverk.

Tack vare fokuseringen på dubbel användning av ytor för solpaneler, kan våra system användas på tak, parkeringsplatser och soptippar. Detta betyder att det begränsade utrymmet som finns, utnyttjas optimalt och outnyttjade områden undviks.

Massablocken av betong och/eller de speciella betongfundamenten ger erfordrad ballast, stabilitet och höjer systemet vilket förenklar underhållet. För att förhindra ogräs, används ofta en fiberduk.

Fundamentsmetoder ValkPro+

ValkPro+ systemen har olika fundamentsmetoder. Systemen kan exempelvis monteras med hjälp av pannbärare av gummi, massablock av betong eller betongfundament.

Pannbärare av gummi erbjuder tack vare sin låga vikt och mjuka struktur bekvämlighet vid transport och installation och skyddar takytan. Fördel: billigt och kan beräknas och monteras som ett system för ett platt tak.

Pannbärare av gummi + pannor ser till att okomprimerad jord kan jämnas ut av pannan under tryckpunkten. Den extra höjden tack vare pannan, säkerställer att regnvatten kan rinna bort utan problem. 

Massablock har den fördelen att de direkt är en betydande del av ballasten. Vid användning av massablock blir systemet dessutom extra högt, vilket vid till exempel markplacering, ger en enkel montering.

Betongfundament ger extra mycket höjd och blir en betydande del av ballasten.

Fundamentsmetod solpanelsfäste

Monteringssystemen ValkDoubleValkTriple och ValkQuattro med solpanelsfästen måste viktas med hjälp av pannor, som placeras på angivna ballastpunkter.