Sv

BirdBlocker

Förhindra fågelbon under solpanelerna? Finns hos Van der Valk Solar Systems: BirdBlocker! BirdBlocker är  enkel att installera på nästan alla typer av PV-paneler med ram och säkerställer att fåglarna bygger sina bon någon annanstans.

Förhindra bon under solpaneler

Panelernas effekt försämras, när den naturliga ventilationen under dem hindras av kvistar och bomaterial. Ju varmare panelerna blir, desto lägre effekt. Det finns även en ökad risk för brand. Dessutom har man inte längre bullerproblem från fåglar mellan taket och solpanelerna. Kvistarna kan även orsaka repor på panelens baksida med jordningsfel till följd. Med BirdBlocker erhålls 99 % säkerhet att fåglar inte kommer in under PV-panelerna. BirdBlocker-remsorna är enkla att installera på PV-paneler med ram, tack vare de specialkonstruerade klämmorna. De får dessvärre inte skruvas eller limmas, garantin på panelerna kan då påverkas. Fåglar har helt enkelt inte längre någon chans att kunna bygga bo där.

Hitta en återförsäljare i din närhet!

Varför skydda dina solpaneler från fåglar?

Det blir oftast för varmt under panelerna för att äggen ska kunna kläckas. Men fåglarna kan ändå fortsätta att bygga sina bon, även om du tar bort kvistarna. Systemets naturliga ventilation störs av kvistarna, med en lägre effekt och en högre brandrisk till följd. Skador på kablarna och repor på panelernas baksida kan orsaka fel. Och om ljudet från fåglarna irriterar dig, eller om du vill skydda dina paneler så att det blir svårare för fåglar att bygga ett bo under dem, då är BirdBlocker lösningen. Om panelernas innerkant har en plan aluminiumprofil, då kan BirdBlocker monteras snabbt och enkelt med hjälp av medföljande clips. BirdBlocker-systemet fungerar bäst vid direkt placering av solpanelssystemet, så att fåglar i nästan alla fall inte kan bygga bon under panelerna. Observera att om fåglarna redan har byggt bon under dina paneler, kommer de ofta att göra allt för att komma tillbaka.

Skydda din solpanelsinstallation med BirdBlocker

Fördelar BirdBlocker          

  • UV-beständigt
  • 100 % återvinningsbart
  • Robust och beständigt
  • Du behöver inte skruva eller borra
  • Enkel montering
  • Produktgaranti 10 år

Tekniska specifikationer

Längd: 100 cm per stycke
Överbryggbar höjd: 95 mm
Färg: Svart
Material: Återvinningsbar HDPE
Clips: Rostfritt stål
Box: 30 m + 250 clips