Sv

Företagens Sociala Ansvar

People, Planet, Profit (PPP), Företagens Sociala Ansvar (FSA), Corporate Social Responsibility (CSR). Vad man än kallar det, är den allmänna innebörden i detta att företaget drivs med hjärtat som vägvisare. Det vill säga att verksamheten syftar till att skapa en balans mellan omsättningmänniska och miljö

Det är mycket viktigt för Van der Valk Systems – och företagets försäljningsorganisationer Van der Valk Horti Systems och Van der Valk Solar Systems. Vi vill nämligen att vår verksamhet ska bidra till en bättre framtid för alla. 

Vi tycker också att det är viktigt att informera våra affärskontakter inom trädgårdsodling (Van der Valk Horti Systems) och solenergibranschen (Van der Valk Solar Systems) om detta. I de kommande meddelandena kommer vi därför att beskriva hur vi ”driver företaget från hjärtat”. Inte i detalj utan i stora drag med ett centralt tema. 

Skyddade verkstäder | Outsourcing

Marcel van der Voort | Manager Outsourcing
”Det är en win-win-situation. Genom att lägga ut verksamhet på sociala arbetsplatser kan vi fokusera på våra kärnaktiviteter samtidigt som de som är verksamma på de sociala arbetsplatserna kan fortsätta att utvecklas.”

Miljöhantering | ISO 14001

Paul van der Meer | Projektledare för ISO-certifiering och EHS-samordnare
”ISO 14001-certifieringen är ett bevis på att våra produkter är producerade på ett hållbart sätt och att de uppfyller den internationella standarden.”

Avfallshantering

Robert van Veen | Facility Manager
”Vår trävals finfördelar och komprimerar träavfallet så effektivt att hämtningen av träavfall har minskat från var tionde dag till ungefär två gånger om året. Det betyder lägre kostnader och minskade CO-utsläpp.”

Hållbart företagande

Paul van Helden | Inköpschef
”Genom att tillsammans minska beroendet av sällsynta, kostsamma råvaror och den instabila råvarumarknaden, kan vi begränsa vår sårbarhet.”