Sv

Samarbete med sociala verkstäder

Marcel van der Voort | Outsourcing Manager på Van der Valk Systemen

"Det är en win-win-situation. Genom att outsourca arbete till sociala verkstäder så kan medarbetarna utvecklas vidare och vi kan fokusera på våra kärnverksamheter."

Samhällets välstånd

Efterfrågan på våra system för både trädgårds- och solenergibranschen har exploderat de senaste åren. Detta medför olika utmaningar:

  • Hur kan vi optimera produktionen för att möta efterfrågan?
  • Hur kan vi hantera plötsliga ökningar eller minskningar i efterfrågan?
  • Hur sprider vi riskerna?
  • Ska vi skala upp eller outsourca? 

Och vilka konsekvenser får detta? Och den underliggande frågan var alltid densamma: Hur kan vi bedriva hållbart företagande även inom detta område? Svaret visar sig vara vackert och effektivt: att outsourca till sociala verkstäder.

Marcel van der Voort, Manager Outsourcing, berättar:

 "Under de senaste åren har vi professionaliserat vårt samarbete med sociala verkstäder ytterligare. Under hektiska perioder finns det dagar då upp till 200 personer arbetar för oss. Vanligtvis handlar det om monteringsarbete, men även om såg- och stansbearbetning samt förpackningsarbete. Vi samarbetar med olika sociala verkstäder, var och en med sina egna specialiteter. Och alla inom en radie av 20 km från vårt företag i Monster. På så sätt kan vi regionalt bidra till samhället." 

Hur ser Marcel på framtiden?

 "Under de senaste åren har vi haft en betydande tillväxt. Så länge vi växer, växer de sociala verkstäderna med oss!" Lyssna nedan på Marcel van der Voort (Van der Valk Systemen) och René van der Gaag (Den Haag Werkt) motivering för att samarbeta och se våra outsourcingskollegor i arbete.