Sv

Installationsrekommendation pv-system

Har du en fråga om monteringssystem för solpaneler eller pv-beräkningsprogram? Välj då en av följande frågor för att få ett svar.

Frågor om ValkPVplanner

Hur ställer jag in min egen solpanel som standardpanel?

Vid dina personliga inställningar (under moduler) kan du klicka på en solpanel med höger musknapp. Du väljer sedan ställ in som standardpanel.

Är det stora skillnader mellan mittzonen och kantzonen och är detta viktigt?

Det finns skillnader mellan mittzonen och kant-/hörnzonen. Genom att placera paneler i kantzonen kan extra material och/eller ballast vara nödvändigt. Detta är alltså viktigt för beräkningen.

Hur kan jag ta bort hela rader och/eller kolumner vid utformningen?

Genom att hålla Ctrl- eller Skift-tangenten intryckt + klicka på vänster musknapp, kan du ta bort eller lägga till rader och/eller kolumner under utformningen.

Jag vet inte den exakta adressen, vad ska jag göra nu?

Du kan välja en region eller bara ett land i ValkPVplanner. Därefter måste du fylla i miljöfaktorer manuellt.

Kan jag beställa material direkt hos min grossist? Om så är fallet, hur gör jag det?

Flera grossister har i sin webbutik en länk till vår webbutik ValkPVplanner. När du gör en beräkning via webbutiken i plannern, kan du lägga materialet direkt i din varukorg.

Var kan jag ladda ned instruktioner för att använda ValkPVplanner?

Det finns olika instruktioner att ladda ned på vår webbplats, under Dokumentation samt på vederbörande systems produktsida.

Det finns även installationsfilmer för olika system.

Det finns dessutom flera instruktionsfilmer för ValkPVplanner.

Kan jag räkna på olika solpanelsuppställningar för samma platta tak?

Detta är möjligt genom att skapa olika takytor i projektet.

 1. Du klickar på fliken System i Område 1
 2. Klicka sedan på den orange knappen inkludera i takytan
 3. Det gör det möjligt att rita in en annan takyta, genom att placera ut tre punkter. Den fjärde punkten ritas in automatiskt
 4. Nu har du skapat en takyta
 5. Du kan nu göra en annan layout på samma platta tak
 6. Du kan fortsätta att skapa nya takytor så många gånger du vill

Är det möjligt att kopiera ett PV-projekt där en ny layout kan göras, utan att förlora redan utförd beräkning?

Det är möjligt att kopiera ett PV-projekt:

 1. På startskärmen, välj alternativet ladda projekt och hitta vederbörande projekt
 2. Du har här möjligheten att utföra olika åtgärder
 3. Välj nu alternativet kopiera projekt
 4. Spara nu en kopia av det aktuella projektet
 5. Du kan nu enkelt ändra panelernas layout i det kopierade projektet (till exempel från sydlig till öst-västlig inriktning)

Var i plannern kan jag lägga till serviceartiklar?

Under fliken ”resultat” kan du längst upp aktivera eller inaktivera olika serviceartiklar.

Här kan du lägga till extra serviceartiklar till din materiallista, du kan välja mellan platta eller lutande tak.

Frågor om PV-system för platta tak

För vilka solpaneler passar ValkPro+-systemet?

ValkPro+ (söder och Öst-Väst) passar för standard solpaneler med följande mått:

 • L10/L15 Syd och Öst-Väst
  Längd: 1520 till 2320 mm
  Bredd: 977 till 1200 mm
 • P10 Syd
  Längd: 1559 till 2200 mm
  Bredd: 900 till 1500 mm
 • P10 Öst-Väst
  Längd: 1559 till 2135 mm
  Bredd: 900 till 1500 mm

Se databladet för mer information om de olika storlekarna och tillhörande material.

Vilken är den maximala takhöjden för att montera ValkPro+-systemet?

Med www.valkpvplanner.nl kan du beräkna egna projekt upp till en höjd på hela 25 m.

Är ditt tak ännu högre? Kontakta då vår projektavdelning ([email protected]) för en lämplig lösning.

Finns det verktyg tillgängliga för att kunna installera ValkPro+-systemet ännu snabbare och effektivare?

Ja, vi har flera olika hjälpmedel för att kunna arbeta snabbare, dessa hittar du i våra prislistor under serviceartiklar. 

Nedan hittar du ett antal av våra serviceartiklar:

Justeringsnyckel för takbärarprofil: justeringsnyckeln kan användas för att justera takbärare. Takbärarna kan du härmed koppla ihop tillfälligt, så att de kan bli perfekt inriktade. En trevlig detalj med denna justeringsnyckel är att den även kan användas som avståndshållare vid monteringen av paneler på lutande tak. På så sätt har alltid samma avstånd mellan panelerna. (artikelnummer 739010)

Justeringsset för takbärarprofil: justeringssetet är praktiskt att använda för att justera takbärarna, så att du alltid har samma avstånd. (artikelnummer 743220)

Torx-bitar: torx-bit T30 med en längd på 25 mm för din sladdlösa skruvdragare. (artikelnummer 789530)

Demonteringsnyckel: med demonteringsnyckeln kan du enkelt demontera ValkPro+-systemets fästen. (artikelnummer 743000)

Monteringsset för effektoptimerare/mikroomvandlare: med hjälp av denna klämma kan effektoptimeraren/mikroomvandlaren klämmas fast på panelen. Denna klämma har ett klämintervall på 28-50 mm. (artikelnummer 774222)

Vad har ValkPro+-systemet för lösning för att kunna dölja kablar snyggt?

För detta har vi inkluderat flera kabelklämmor i vårt sortiment med serviceartiklar:

Kabelklämma av rostfritt stål: kabelklämman kan användas för att dölja solpanelskablar. Denna serviceartikel kan fästas på solpanelen. (artikelnummer 732001)

Kabelklämma av plast: kabelklämman av plast kan användas för att snyggt dölja ValkPro+-systemets kablar. Plastklämman kan placeras på ValkPro+-systemets bakre fäste. (artikelnummer 732011)

För kabelhantering, har vi även ValkCableCare-produkter.

Hur mycket ballast ska jag placera under mitt PV-system och på vilken plats?

Ballastmängden som måste placeras beror på olika faktorer, som takhöjd, vindområde, höga intilliggande byggnader, etc. När du beräknar PV-monteringssystemet med hjälp av ValkPVplanner, tas automatiskt hänsyn till detta vilket ger en korrekt ballastplan, som som uppfyller normerna.

Genom att använda vindavvisare (sidoplattor och bakre plattor) och kopplade takbärare, kan den erfordrade ballasten begränsas till ett minimum.

Ballasten (plattor) ska placeras på pannbärare av gummi och/eller massabärare. När ballasten placeras, bör man alltid arbeta från det kopplade systemets utsida mot mitten. På så sätt kan man förhindra att ballast inte placeras i mitten av systemet.

Vilka är de viktigaste avstånden i ValkPro+-systemet?

Avstånd 1,5 m (söder) och 2,3 m (öst-väst)

ValkPro+-systemets standardavstånd är:

L10 Söder: 1500 mm
L10 Ost-Väst: 2300 mm
P10 Söder: 2300 mm
P10 Ost-Väst: 3500 mm

Vad är en dilatation och när ska jag använda en dilatation?

En dilatation är att avbryta en rad eller kolumn med solpaneler.

Mellan takbärarna (stål) ska det finnas en dilatation efter maximalt 60 meter och mellan profilerna (aluminium) efter maximalt 30 meter.

I vilka situationer måste sidoplattorna användas med ValkPro+-systemet?

Sidoplattorna måste användas när ValkPro+-systemet monteras i kantzonen på taket. I takets mittzon är det inte nödvändigt att använda sidoplattorna.

Frågor om monteringssystem för solpaneler på lutande tak

Får man gå eller stå på profilen?

Nej, vi rekommenderar inte att gå eller stå på profilerna.

Vilken är en aluminiumprofils maximala spännvidd tillsammans med en Smartline och Slimline takkrok?

Den maximala spännvidden för Smartline takkrok tillsammans med en aluminiumprofil är 1500 mm  

Den maximala spännvidden för Slimline takkrok tillsammans med en aluminiumprofil är 700 mm

Ovanstående maximala mått är beräknade utifrån följande utgångsdata:

 • Vindområde I
 • Maximal takhöjd 9 m
 • Lutningsvinkel på 45°
 • Markkategori ”bebyggd”
 • Mittzon tak
 • Panelmått: Längd 1650 mm x Bredd 1016 mm (max) x Höjd: 28-50 mm

Vad måste mitt tak uppfylla för att använda hängkrokar?

Takläkten ska vara av god kvalitet och korrekt säkrad, så att Slimline takkrokar kan hänga stabilt. Takläkten måste vara monterad i underliggande ströläkt och/eller spår med hjälp av skruvar. Om takläkten är monterad med spikar eller nitar, måste detta alltid bedömas av en expert.

Är PV-monteringssystem stormsäkra?

Van der Valks PV-monteringssystem är testade och uppfyller europeiska normer (se nedladdningar under certifikat).

Vårt Valkpro+-system har även testats i en vindtunnel (se nedladdningar under certifikat). Detta bearbetas i vårt beräkningsprogram.

Hur lång är garantiperioden och kan jag eventuellt förlänga denna?

Garantiperioden på alla våra system är 10 år. Under vissa förhållanden kan garantin förlängas till 15, 20 och 25 år.

Kontakta din grossist för mer information om villkoren.

Har ni en pv-monteringslösning för alla typer av tak?

Van der Valk Solar Systems har en lösning för de flesta tak. Om det inte finns någon standardlösning, hjälper vi gärna till för att hitta rätt lösning.

Vad ska jag göra vid ett lutande bitumentak med isolering (varmtak)?

För denna typ tak måste konsoler användas. Kontakta vår projektavdelning ([email protected]) för en lämplig lösning.

Vilka standardlängder för klämprofiler finns?

Standardprofillängderna Side++ är: 1220 mm, 2370 mm, 3520 mm, 4670 mm och 5820 mm

Frågor om PV-marksystem

Vilka fundamenttyper kan jag välja?

Du kan välja mellan dessa fundamenttyper: betongfundament, skruvpålar eller ballast.

Vilka lutningsvinklar är tillgängliga?

Standardlutningsvinkeln är 30°, för en annan eventuell vinkel kan du kontakta Van der Valk Solar Systems.

Kan jag även använda paneler med 72 celler?

Detta är möjligt, för paneler som är 2 m (72 celler) eller andra konfigurationer kan du kontakta Van der Valk Solar Systems.

Hur långt från varandra måste fundamenten placeras?

På utsidorna, är avståndet mellan fundamenten 1500 mm och i systemets mitt är avståndet mellan fundamenten 3000 mm

Var kan jag hitta ett bruttopris på er webbplats?

Med hjälp av ValkKITSplanner kan du beräkna ett bruttopris för ditt ValkField-system.

Frågor om PV-kit

Hur mycket ballast måste jag placera på solpanelsfästet och var?

Ballasten måste placeras på de härför befintliga ballastfundamenten (betongmassablock) under den högsta delen av fästet.

Detta finns beskrivet i fästsystemets instruktioner (se nedladdningar under instruktioner).

Mängden ballast beror på landet, vindområdet samt höjden där du vill placera systemet med solpanelsfästen.

Finns det även sidoplattor till systemet med solpanelsfästen?

Det finns inga sidoplattor till system med solpanelsfästen.

Kan lutningsvinklarna anpassas till de olika solpanelsfästena?

Systemen med solpanelsfästen har en fast lutningsvinkel på 10°, denna kan inte ändras.

Upp till vilken takhöjd får jag placera ett solpanelsfäste?

Den maximala höjden för att placera ett solpanelsfäste är 15 meter.

Frågor om returer

Hur kan jag returnera en produkt?

För att returnera en produkt, rekommenderar vi att du först kontaktar din grossist. Har du köpt produkten direkt från oss? Då kan du fylla i returformuläret. Det hittar du här.

Hittar du inte informationen du söker?

Våra experter står gärna till din tjänst och hjälper dig vidare.