Sv

Potentialutjämning

IEC 60364 föreskriver att alla strömförande delar i ett PV-monteringssystem måste vara sammankopplade. En av anledningarna är att det inte kan finnas några potentialskillnader mellan metallkomponenterna. Detta förhindrar elektriska stötar när metalldelarna berörs samtidigt av en person.

En annan viktig fördel med potentialutjämning av solcellsanläggningen är att eventuellt läckage av ström (till exempel som ett resultat av en skada på en DC-kabel) kan upptäckas snabbare, eftersom en växelriktare kan stängas av automatiskt när detta händer.

Fördelen med Van der Valk Solar Systems monteringssystem är att de huvudsakligen består av metallkonstruktionsdelar och skruv- eller klickanslutningar. Detta skapar en ledande förbindelse mellan de ledande delarna.

Tack vare speciella "potentialbindningsplattor" i våra panelklämmor kopplas även solpanelernas ramar till resten av systemet så snart klämmorna är ordentligt åtdragna.

Potentialutjämning av kabelkorgar

En multifunktionell potentialutjämningsklämma (762803) finns tillgänglig för anslutning av kabelkorgarna till PV-monteringssystemet. Klämman uppfyller standarden EN 62561-1.

Ss. Klämma för potentialutjämning

  • Material: SS 4VA / AISI 316
  • Lämplig för tråddiametrar: Rd 3-5mm / Rd 8-10mm
  • Mått: 39 x 32 x 31 mm

    Artikelnummer: 762803

Installationsalternativ