Sv

Hållbara inköp

Paul van Helden | Inköpschef
”Genom att tillsammans minska beroendet av sällsynta, kostsamma råvaror och den instabila råvarumarknaden, kan vi begränsa vår sårbarhet.”

Hållbara inköp

Hållbart företagande innebär också hållbara inköp. Det brukar också kallas cirkulära inköp. Men vad är det egentligen? Och hur införlivar man det i verksamheten? 

Vid inköpsbeslut tittar man bland annat på produktens pris, kvalitet och leveranstid. Vid hållbara inköp tittar man dessutom på de sociala aspekterna och miljöpåverkan. Vid cirkulära inköp ska produkten eller materialet användas optimalt i en ny cykel när den är uttjänt eller har nått slutet av sin livslängd.

Paul van Helden, inköpschef, förklarar:

”Hållbara inköp är en viktig del i företagens sociala ansvar. Utveckling av produkter med en mycket lång livslängd är naturligtvis positivt. Och det gäller även att separera och återvinna avfall från tillverkningen.

Men inköp av hållbara material är också en faktor som bidrar till detta. Vi väljer exempelvis alltid återvunnen plast och aluminium, under förutsättning att det inte påverkar produkternas kvalitet och livslängd.”

Hur ser Paul på framtiden?

"Genom att diskutera och samarbeta med andra aktörer i kedjan kan vi minska överutnyttjandet av råvaror. Dessutom minskar sårbarheten när vi minskar beroendet av sällsynta, kostsamma råvaror och den instabila råvarumarknaden. Det här är en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete!”