Pl

Zrównoważone zaopatrzenie

Paul van Helden | Kierownik ds. zakupów
„Wspólne działanie nad ograniczaniem zależności od rzadkich i drogich surowców oraz niestabilnego rynku surowców sprawia, że​wszyscy jesteśmy silniejsi”.

Zrównoważona przedsiębiorczość

Zrównoważona przedsiębiorczość oznacza również zrównoważone zaopatrzenie. Nazywa się to również zaopatrzeniem odpowiedzialnym społecznie lub zaopatrzeniem w obiegu zamkniętym. Jednak co to właściwie oznacza? I jak wdrażać to w ramach swojej polityki? 

Podejmując decyzje dotyczące zaopatrzenia, bierze się pod uwagę m.in. cenę, jakość i czas dostawy produktu. W przypadku zrównoważonego zaopatrzenia, zwraca się również uwagę na aspekty społeczne i środowiskowe. W zaopatrzeniu w obiegu zamkniętym produkty lub materiały pod koniec ich okresu żywotności lub użytkowania są w optymalny sposób wykorzystywane ponownie w nowym cyklu.

Mówi o tym Paul van Helden, Kierownik ds. zakupów:

„Zrównoważone zaopatrzenie to ważny instrument w ramach CSR. Dobrą rzeczą jest to, że opracowujemy produkty o bardzo długim okresie żywotności. To samo dotyczy segregacji i recyklingu odpadów.

Oczywiście przyczynia się do tego również zakup zrównoważonych materiałów. W przypadkach, w których gwarantowana jest jakość i odpowiedni okres żywotności naszych produktów, zawsze wybieramy na przykład tworzywa sztuczne i aluminium pochodzące z recyklingu”.

Jak Paul widzi przyszłość?

Nawiązując rozmowy z innymi relacjami w ramach łańcucha dostaw, można mieć wpływ na zmniejszenie wyczerpywania się surowców. Co więcej, wspólne działanie nad ograniczaniem zależności od rzadkich i drogich surowców oraz niestabilnego rynku surowców sprawia, że​wszyscy jesteśmy silniejsi. Będziemy dalej nad tym pracować!”.