Sv

Avfallshantering

Robert van Veen | Anläggningschef

"Vår träkross minskar och komprimerar vårt träavfall. Detta har möjliggjort att vi har minskat trätransporten från en gång var tionde dag till cirka sex gånger per år. Detta innebär mindre kostnader och mindre CO₂-utsläpp."

Avfallshantering på ett annorlunda sätt

Som en aktiv aktör inom metallindustrin kan vi inte undvika att vi skapar avfall. Avfallet har en negativ inverkan på människorna, djuren och miljön. I vår strävan efter samhällsansvarigt företagande är vår hantering av avfall en viktig aspekt. Därför vill vi ge dig en inblick i vår avfallshantering. Vi vill berätta hur vi ständigt höjer ribban även där, både för varandra och vår framtid. Hänger du med? 

Robert van Veen, Anläggningschef, berättar:

"Stål, aluminium och trä är våra största avfallsprodukter. Vi har kartlagt dessa avfallsströmmar och utformat ett system för att främja avfallsåtervinning och optimera avfallshantering. Resultatet är att vi behöver färre avfallstransporter. Dessutom försöker vi minska mängden avfall, för det du inte producerar behöver du naturligtvis inte heller transportera bort."

Avfallscontainrar

I var och en av de tolv fabrikshallarna finns igenkännbara containrar. Även på kontoret har alla lösa avfallskorgar ersatts med centrala behållare för separat insamling.

Stål, aluminium och trä

Stål/aluminium

Med cirka 180 000 kg per år är stål/aluminium vårt största avfallsprodukt. Aluminium separerar vi i fyra kategorier, valda efter återanvändbarhet. Varje kategori har en annan avkastning. De tillgängliga containrarna placeras direkt vid maskinerna som producerar avfallet.

I de nya produktionshallarna i Monster har vi installerat underjordiska, automatiska avfallssystem för maskinavfall. På så sätt fångar vi upp avfallet direkt och håller det åtskilt från andra avfallsströmmar. På detta sätt blir återvinningen mycket enklare.

Trä

Trä är en viktig förpackningsprodukt. Varje transport till och från vårt företag genererar träavfall. På årsbasis handlar det om cirka 120 000 kg. För detta har vi hittat en (för vår bransch fortfarande ganska ovanlig) lösning: inköpet av en vals!

Robert: "Denna vals minskar och komprimerar träavfallet. På så sätt behövs mycket mindre trätransport: inte som det var tidigare med en gång var tionde dag, utan nu endast cirka sex gånger per år. Detta innebär lägre kostnader, men framför allt mindre CO₂-utsläpp."

Hur ser Robert på framtiden?

"Vi tar ständigt ett steg längre. Även för vår nybyggnad på Galgeweg i 's-Gravenzande kommer vi att göra vårt yttersta för att separera allt så effektivt som möjligt. Kort sagt: med sådana här utvecklingar är målet inte långt borta. 

Nedan kan du se hur valsen fungerar: