Nl
Wij zoeken 6 nieuwe collega's

Duurzaam inkopen | Green Steel

Paul van Helden | Purchasing Manager    
"Samen de afhankelijkheid verkleinen van schaarse, prijzige grondstoffen en de instabiele grondstoffenmarkt en daarbij rekening houden met maximale duurzaamheid in de keten, maakt ons allen sterker."

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent ook duurzaam inkopen. Ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) of Circulair Inkopen (CI) genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe is dit in ons beleid geïmplementeerd?

Bij Van der Valk Solar Systems gaat ons inkoopbeleid verder dan de gebruikelijke focus op prijs, kwaliteit en levertijd. Wij hechten evenveel waarde aan sociale en milieuaspecten. Bovendien is circulair inkopen essentieel, waarbij we streven naar het optimaal hergebruiken van producten en materialen aan het einde van hun levensduur.

Paul van Helden, Purchasing Manager, vertelt hierover:

"Duurzaam inkopen is een belangrijk instrument bij MVO. Dat wij producten ontwikkelen met een zeer lange levensduur is een goede zaak. Productieafval scheiden en recyclen eveneens.

Maar ook het inkopen van duurzame materialen draagt natuurlijk bij. Daar waar de kwaliteit en levensduur van onze producten gewaarborgd blijven, zullen wij altijd kiezen voor bijvoorbeeld gerecycled kunststof en aluminium.

Ook zijn we erg blij dat we een pioniersrol in Nederland hebben in het inkopen van duurzamer staal, Green Steel. Dit staal kopen wij in met certificaten waarin staat geregistreerd dat er in de volledige productieketen van het staal aanzienlijke CO2 besparingen zijn gedaan. Dit wordt geregistreerd door onafhankelijke instantie DNV waardoor we er zeker van zijn dat we een duurzamer product inkopen en aanbieden aan onze klanten. De staalindustrie is van zichzelf erg vervuilend en als duurzaam bedrijf moeten wij ons hard maken om onze CO2 voetafdruk te verminderen."

Hoe ziet Paul de toekomst?

"Door met andere relaties in de keten in gesprek te gaan, kun je het verschil maken in het terugdringen van de uitputting van grondstoffen. Bovendien maakt het verkleinen van de afhankelijkheid van schaarse, prijzige grondstoffen en de instabiele grondstoffenmarkt ons allen sterker. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten!"