Nl
Wij zoeken 9 nieuwe collega's

Duurzaam inkopen | Green Steel

Paul van Helden | Purchasing Manager    

"Duurzaam inkopen gaat over de toepassing van bijvoorbeeld gerecycled kunststof en aluminium. Over het gebruik van duurzamer staal, Green Steel, maar ook over het ontwikkelen van producten met een zeer lange levensduur.”

Verder kijken dan prijs, kwaliteit en levertijd

Duurzaam ondernemen betekent ook duurzaam inkopen. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe implementeren we duurzame inkoop - ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) of Circulair Inkopen (CI) genoemd - in ons beleid?

Bij Van der Valk Horti Systems kijken we bij ons inkoopbeleid verder dan alleen prijs, kwaliteit en levertijd. Wij hechten evenveel waarde aan sociale en milieuaspecten. Zo kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden van circulair inkopen, waarbij we streven naar optimaal hergebruik van producten en materialen aan het einde van hun levensduur.

Paul van Helden, Purchasing Manager, vertelt hierover:

"Omdat wij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, hebben wij veel aandacht voor de ontwikkeling van producten met een uitermate lange levensduur en voor het scheiden en recyclen van productieafval. Maar er is meer. Ook het inkopen van duurzame materialen draagt bij aan onze MVO-doelen. Daar waar de kwaliteit en levensduur van onze producten gewaarborgd zijn, kiezen wij altijd voor een duurzaam alternatief, zoals gerecycled kunststof en aluminium.

We zijn er trots op dat wij een pioniersrol in Nederland hebben in het inkopen van duurzamer staal, Green Steel. Dit staal kopen wij in met certificaten waarin is vastgelegd dat er in de volledige productieketen van het staal aanzienlijke CO2-besparingen zijn gedaan. Dit wordt geregistreerd door de onafhankelijke instantie DNV, waardoor we er zeker van zijn dat we een duurzamer product inkopen en aanbieden aan onze klanten. De staalindustrie is van zichzelf erg vervuilend en als duurzaam bedrijf maken wij ons hard om onze CO2-voetafdruk te verminderen."

Hoe ziet Paul de toekomst?

"Door met andere relaties in de keten in gesprek te gaan, kun je het verschil maken in het terugdringen van de uitputting van grondstoffen. Bovendien maakt het verkleinen van de afhankelijkheid van schaarse, prijzige grondstoffen en de instabiele grondstoffenmarkt ons allen sterker. Wij blijven ons hiervoor inzetten!”