Nl
Wij zoeken 11 nieuwe collega's

De wereldwijde standaard voor milieubeheer

Via onze kernactiviteiten leveren we natuurlijk al een belangrijke bijdrage aan het milieu. Onze systemen voor tuinbouwbranche dragen bij aan energiebesparing (Van der Valk Horti Systems) en onze systemen voor de solarbranche dragen bij aan duurzame energieopwekking (Van der Valk Solar Systems). Daarnaast produceren we materialen met een lange levensduur (> 25 jaar) en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van recyclebare materialen als staal en aluminium.

Milieumanagement | ISO 14001

We wilden een stap verder gaan:

  • Milieubelasting en milieurisico's van onze bedrijfsactiviteiten beheersen en verminderen.
  • Bewustheid creëren bij onze medewerkers. 
  • Partners ondersteunen in hun milieubeleid. 

Kortom: we wilden een milieubeleid volgens de ISO 14001 normering

Paul van der Meer, Operations Manager Solar en projectleider ISO Certificering, vertelt hierover:
"Als leverancier wordt het steeds belangrijker om klanten te kunnen laten zien dat wij onze producten op een verantwoorde wijze produceren en rekening houden met de totale levenscyclus van het product. Met het ISO 14001 certificaat kunnen we aantonen aan de internationale standaard op dit gebied te voldoen. 

Toch was het behalen van het certificaat geen doel op zich, maar het resultaat van het traject dat we hebben doorlopen. We hebben o.a. de bedrijfsprocessen en hun impact op het milieu in kaart gebracht en verbeterd. Door bijvoorbeeld onze eigen toeleveranciers te beoordelen en een milieu-calamiteitenplan op te zetten.

Ook hebben we nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd. Zo willen we onze verlichting in de bedrijfshallen vervangen door LED verlichting (energiebesparing >50%) en onze papierstroom in de productie digitaliseren. Als KAM manager coördineer ik het milieumanagementsysteem en hou ik de wet- en regelgeving hieromtrent bij."

Hoe ziet Paul de toekomst?

"Met het milieumanagementsysteem hebben we een goede basis om de komende jaren structureel initiatieven op het gebied van MVO en duurzaamheid te nemen. Bij de ISO 14001 Certificering hoort een jaarlijkse beoordeling, met als belangrijk criterium dat we onszelf als organisatie steeds blijven verbeteren. Afgaand op de cultuur binnen Van der Valk Systemen, ben ik er van overtuigd dat dit helemaal goed gaat komen!" 

Meer informatie: milieubeleid Van der Valk Systemen