Nl
Wij zoeken 9 nieuwe collega's

Waarom is de keuze voor een goede onderconstructie zo belangrijk?

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd enorme hoeveelheden zonnepanelen geïnstalleerd. De bijdrage van Nederland wordt hierin steeds groter, zeker in Europees verband. Er zijn vele merken zonnepanelen, omvormers en montagemateriaal waarmee een project kan worden gerealiseerd. Een juiste keuze is dan ook erg lastig. Zeker op het gebied van kwaliteit.

Een onderbelicht onderdeel van de zonne-installatie is het montagesysteem

Deze is na installatie ook niet meer zichtbaar en de kennis is vaak beperkt om hier een goed oordeel over te kunnen geven. “Omdat het montagesysteem uw "investering ondersteunt" is het echter wel een zeer belangrijk onderdeel van de totale installatie” aldus Denis de Vette, Directeur van Van der Valk Solar Systems. Deze producent van solar montagesystemen van het eerste uur zet hoog in op innovatie, betrouwbaarheid en service.

Een zonne-installatie is onderhevig aan diverse invloeden van buitenaf

Denk hierbij aan hevige stormen, sneeuw, regen, etc. Om hiertegen bestand te zijn moeten de zonnepanelen op een degelijke manier worden bevestigd waarbij de levensduur van soms meer dan 25 jaar in acht gehouden moet worden. De Vette: “Een gedachte die we wel eens horen is: ik doe dit al een aantal jaar en nooit problemen gehad". Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat hevige stormen niet ieder jaar voorkomen. En de vraag is of alle problemen bekend zijn. Panbreuk door een zwak montagesysteem openbaart zich soms pas na enkele maanden/jaren in de vorm van lekkage en een door de wind verschoven systeem op een plat dak kan schade aan het dak geven en een vermindering van de energieproductie wat niet direct wordt opgemerkt.

Belangrijk is ook welke materialen er gebruikt worden. Door weersinvloeden zoals regen en agressieve omgevingen kunnen materialen corroderen. Aluminium, staal en RVS zijn veel gebruikte materialen. Maar let hierbij ook op de dikte van de materialen. Een te dun aluminium profiel kan dan op zich wel een degelijk materiaal zijn, maar is te zwak voor de toepassing. Diverse fabrikanten kunnen certificaten overleggen van het te gebruiken systeem. Dat is op zich goed maar let hierbij op wat er precies is gecertificeerd. Een certificaat is niet altijd een garantie, omdat daarin soms maar een gedeelte van de installatie is getest.

Een goede vereffening en aarding zijn zeer belangrijk voor de veiligheid van personen die werken aan een zonne-installatie. Een goed montagesysteem voorziet hierin en is bij voorkeur volledig van metaal om de geleiding te waarborgen. Let daarbij op een nette afwerking van de bekabeling, het zgn. kabelmanagement.

Voor iedere situatie moet een sterkteberekening gemaakt worden

Deze sterkteberekening bepaald bijvoorbeeld het aantal dakhaken voor een schuin pannendak en de te plaatsen ballast voor een plat dak. Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de sterkte van het dak zelf, het windgebied, hoogte van het gebouw en of de zonnepanelen ook in de randen en hoeken van een dak worden geplaatst. De berekeningen die hierbij gevolgd moeten worden zijn de Eurocodes aangevuld met nationale bijlagen van het land waarin de zonne-installatie wordt geplaatst. In bepaalde gevallen wordt dit ondersteund met windtunneltesten. Let bij windtunneltesten op dat de test representatief is voor uw situatie anders heeft het geen waarde.

Denis de Vette afsluitend: “Van der Valk Solar Systems heeft inmiddels voor enkele miljoenen panelen bevestigingssystemen geleverd. Hierbij staat veiligheid altijd op nummer 1. Wanneer wij aan onze klanten aangeven dat het niet veilig kan, kan dit ook echt niet. Alles moet hier een 10 hebben, een 9 is niet voldoende.”