Pl

Zarządzanie odpadami

Robert Van Veen | Kierownik ds. Technicznych
„Nasz walec do drewna rozdrabnia i zagęszcza odpady drzewne do tego stopnia, że pozwoliło to zredukować transport drewna z 1x na 10 dni do około 6x w roku. Oznacza to niższe koszty i mniejszą emisję CO."

Zrównoważona przedsiębiorczość

Aktywnie działając w branży metalowej nie da się tego uniknąć: wytwarzamy odpady. A odpady mają negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta i środowisko. Porzucone śmieci zanieczyszczają glebę i wodę, są też zagrożeniem dla zwierząt, które mogą się nimi zadławić. Konieczne jest więc zbieranie i usuwanie! Ale także segregowanie. Dzięki temu podczas spalania uwalnia się mniej szkodliwych substancji, a więcej surowców można odzyskać w drodze recyklingu.

Gospodarka odpadami jest ważnym aspektem w naszym dążeniu do społecznej odpowiedzialności biznesu. W tej wiadomości przybliżymy więc nasz sposób przetwarzania odpadów. Bo również na tym polu ciągle podnosimy poprzeczkę. Dla siebie nawzajem i z myślą o przyszłości.

Robert van Veen, Kierownik ds. Technicznych, wyjaśnia:

„Większość naszych odpadów stanowi stal, aluminium i drewno. Przeanalizowaliśmy strumienie odpadów i opracowaliśmy system wspierający segregację odpadów i optymalizujący ich usuwanie. Efektem jest zmniejszenie liczby transportów. Ponadto staramy się zminimalizować ogólną produkcję odpadów, bo jeśli czegoś nie produkujesz, to oczywiście nie musisz też tego usuwać.”

Pojemniki na odpady
W każdej z dziewięciu hal fabrycznych ustawiono łatwo rozpoznawalne pojemniki. Również w biurach wszystkie kosze na śmieci zastąpiono centralnymi pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów.

Stal, aluminium i drewno

Stal / Aluminium
To nasz główny produkt odpadowy, około 140 000 kg rocznie. Aluminium segregujemy na cztery kategorie, zależnie od możliwości ponownego wykorzystania. W każdej kategorii ilość odpadów jest inna. Przeznaczone na nie pojemniki są umieszczone bezpośrednio przy maszynach wytwarzających odpady. 

Drewno
Każdy transport do i z naszej firmy wiąże się z odpadami drzewnymi, ważnym materiałem opakowaniowym. Powoduje to, że mamy około 65 000 kg odpadów drzewnych rocznie. Znaleźliśmy dla nich rzadko jeszcze stosowane w naszej branży rozwiązanie w postaci zakupu walca!

Robert: „Walec do drewna rozdrabnia i zagęszcza odpady drzewne do tego stopnia, że pozwoliło to zredukować transport drewna z 1x na 10 dni do około 6x w roku. Oznacza to niższe koszty, ale przede wszystkim też mniejszą emisję CO₂.”

Jak Robert widzi przyszłość?

„Stale idziemy o krok dalej. Na przykład na potrzeby zbliżającej się nowej budowy już teraz rozglądamy się za możliwością automatycznego usuwania odpadów maszynowych rowami w ziemi. Niedawno przestawiliśmy się również na kubki do kawy Wepapercycle, które po użyciu są poddawane recyklingowi i przerabiane na nasz własny papier toaletowy. Krótko mówiąc: dzięki tego typu rozwiązaniom końca jeszcze nie widać!”

Obejrzyj poniżej działanie walca: