Pl

Wyrównanie ramy panelu z podkonstrukcją

NEN1010 zaleca, aby wszystkie metalowe części w systemie montażu PV były ze sobą połączone. Oznacza to, że korytka kablowe i system montażowy muszą być ze sobą połączone. Do wyrównania wystarczy drut o średnicy 4 mm2.

Przewód połączeniowy między systemem montażowym a przewodem odgromowym jest obowiązkowy, gdy odległość między przewodem odgromowym a systemem montażowym wynosi mniej niż 0,5 m. W takim przypadku dany przewód łączący musi mieć 16 mm2 (równy przewodzie piorunochronu).

Stal nierdzewna. blok uziemiający 6mm2

  • Rozmiar: 20x20x12
  • 1x przewód przyłączeniowy do 6 mm2 sztywny
  • 1x przewód przyłączeniowy do 25 mm2 sztywny

    Numer artykułu: 762801

Stal nierdzewna. blok uziemiający 16mm2

  • Rozmiar: 28x20x12
  • 1x przewód przyłączeniowy do 6 mm2 sztywny
  • 2x przewód przyłączeniowy do 25 mm2 sztywny

    Numer artykułu: 762802