Sv

Garantier & Certifikat

Våra Allmänna villkor, garantier och certifikat kan du se här.

Van der Valk Solar Systems erbjuder nedanstående garantiperioder. Dessa bör användas tillsammans med aktuella Allmänna Villkor.

Garantiperiod per system:

System Garantiperiod
Platt tak - ValkPro+ 10 år*
Lutande tak - ValkPitched 10 år*
Mark - ValkField 10 år*
   

Förlängning garantiperiod

* Under vissa förhållanden kan garantin förlängas till 15, 20 eller 25 år.

Mer information om detta hittar du här.