Sv
Vi söker 2 nya kollegor

Garantier & Certifikat

Våra Allmänna villkor, garantier och certifikat kan du se här.

Van der Valk Solar Systems erbjuder nedanstående garantiperioder. Dessa bör användas tillsammans med aktuella Allmänna Villkor och aktuella Allmänna Villkor (engelsk).

Garantiperiod per system:

System Garantiperiod
Platt tak - ValkPro+ 10 år*
Lutande tak - ValkPitched 10 år*
Mark - ValkField 10 år*

Förlängning garantiperiod

* Under vissa förhållanden kan garantin förlängas till 15, 20 eller 25 år.

Mer information om detta hittar du här.