Sv

Outsourcing till skyddade verkstäder

Marcel van der Voort | Manager Outsourcing
”Det är en win-win-situation. Genom att lägga ut verksamhet på sociala arbetsplatser kan vi fokusera på våra kärnaktiviteter samtidigt som de som är verksamma på de sociala arbetsplatserna kan fortsätta att utvecklas.”

Människor

Efterfrågan på våra system har vuxit explosionsartat, både inom trädgårdsodling och inom solenergibranschen. Detta har inneburit utmaningar: 

  • Hur ska vi optimera produktionen för att tillgodose den stora efterfrågan?
  • Hur ska vi agera om efterfrågan plötsligt ökar eller minskar?
  • Hur sprider vi riskerna?
  • Måste vi expandera eller lägga ut tjänster på externa företag? Och vilka följder har detta?

Och alltid med den underliggande frågan: hur ska vi i detta sammanhang bedriva hållbart företagande?

Svaret var både välgörande och samtidigt effektivt: vi anlitar sociala arbetsplatser.

Marcel van der Voort, Manager Outsourcing, berättar mer:

”Vi hade redan tidigare lagt ut uppgifter på sociala arbetsplatser men under de senaste åren har vi gjort det mer organiserat och professionellt. Idag arbetar ungefär 300 personer varje månad för oss på olika arbetsplatser. Om vi räknar med de deltidsanställda blir det ca 150 personer varje dag som arbetar för oss.

Det handlar framför allt om monteringsarbete, men också om sågning/stansning och förpackningsarbete. Vi har nu samarbeten med sex olika sociala arbetsplatser som är specialiserade på olika slags arbete. Och de ligger alla inom en radie på 20 km från vårt företag i Monster i Nederländerna. På så sätt bidrar vi till att skapa ett bättre samhälle i regionen.” 

Hur ser Marcel på framtiden?

”För tre år sedan lade vi ut monteringen av 250 000 ”Valk-produkter” på sociala arbetsplatser varje månad. I dag är det redan omkring 1 000 000. Vår målsättning är enkel. Vi vill växa, och vi ser gärna att de växer med oss!”

Här kan du se vad som motiverar Marcel van der Voort (Van der Valk Systems) och René van der Gaag (Den Haag Werkt) att samarbeta. Och se våra outsourcingkollegor i arbete!

Nedan kan du se vad som motiverar Marcel van der Voort (Van der Valk Systems) och René van der Gaag (Den Haag Werkt) att samarbeta. Och se våra outsourcingkollegor i arbete!