Sv

Extra panelstöd ValkPro+ L10

Eftersom solpanelerna blir allt större utvecklar och anpassar vi vårt sortiment regelbundet. Och nu lanserar vi en ny produkt som ger solpaneler på platta tak ”extra” stöd; panelstöd i aluminium för systemet ValkPro+.

Extra panelstöd ValkPro+ L10

För tillämpning i områden med risk för hög snölast eller vid användning av stora paneler, är det möjligt att förse monteringssystemet med särskilda komponenter som ger solpanelen extra stöd. Det extra stödet består av en särskild främre och bakre fot som kan klämmas fast mitt på panelramens långsida.

Panelstödet av aluminium består av en del av plast och en del av aluminium. Plastdelen består av återvunnet gummi. Uppe på plastdelen finns en aluminiumfotbygel, som fäster ordentligt i solpanelen.

Kompatibilitet

Panelstödet av aluminium kan användas på nya och befintliga platta tak. Panelstöden av aluminium passar perfekt i kombination med ValkPro+ landskap (L10) Syd- och öst-/västsystem.

Beräkningar

Planera och beräkna projekt med ValkPro+ panelstöd av aluminium med hjälp av ValkPVplanner.