Sv

ValkPro+ monteringssystem godkänt för placering på platta tak med ROCKWOOL® takisolering

Monster, 27 januari 2020 – Van der Valk Solar Systems och ROCKWOOL har avslutat ett gemensamt projekt, med resultatet att ValkPro+-monteringssystem för solpaneler på platta tak har godkänts för användning på tak med ROCKWOOL isoleringsmaterial: Caproxx Energy, Tauroxx, Rhinoxx, Rhinoxx D och Rhinoxx Afschot.

Utifrån testresultaten, där den maximala komprimeringen av isoleringsskivorna bestäms, godkänner ROCKWOOL en punktbelastning på upp till 33 kPa vid användning av ValkPro+-systemet. De långsiktiga testerna av krypning i enlighet med SS-EN1606 utfördes 2019 av ett oberoende testinstitut och är både för en fullbärande yta (till exempel: betong eller trä), som en delvis bärande yta (+/- 50 % för profilerade stålplattor).

”Framför allt för stora kommersiella tak har valet av rätt typ av takisolering, även vad gäller brandsäkerhet, blivit en allt viktigare fråga. Detta val kan påverka monteringssystemets tillåtna punktbelastning. Vi är därför mycket glada över godkännandet och kan utifrån detta ge våra kunder specifika råd”, säger Tom Koot, Senior Project Manager på Van der Valk Solar Systems.