Sv

Miljöhantering | ISO 14001

Paul van der Meer | Projektledare för ISO-certifiering och EHS-samordnare
”ISO 14001-certifieringen är ett bevis på att våra produkter är producerade på ett hållbart sätt och att de uppfyller den internationella standarden.”

ISO 14001-certifiering (på holländska)    Miljöstyrning

Hållbart företagande

Till att börja med bidrar vi till en bättre miljö redan med våra kärnverksamheter. Våra system för trädgårdsodlingsbranschen bidrar till energibesparingar (Van der Valk Horti Systems) och våra system för solcellsbranschen producerar förnybar energi (Van der Valk Solar Systems). Dessutom producerar vi material med en lång livslängd (mer än 25 år) och vi använder så mycket återvinningsbara material som möjligt, såsom stål och aluminium.

Vi ville gå ett steg längre:

  • Ta kontroll över och minska vår miljöpåverkan och miljöriskerna i samband med företagets aktiviteter.
  • Skapa medvetenhet bland våra medarbetare. 
  • Hjälpa våra partners i deras miljöstyrning. 

Kort sagt: vi ville ha ett miljöledningssystem enligt normerna i ISO 14001

Paul van der Meer, Operations Manager Solar och projektledare för ISO-certifiering, fortsätter:

”Som leverantör blir det allt viktigare att visa för kunderna att produkterna produceras på ett hållbart sätt, och att det gäller för produktens hela livscykel. Med ISO 14001-certifieringen kan vi visa att vi uppfyller den internationella standarden på detta område. 

Det är viktigt att betona att certifieringen i sig inte var målet, det är snarare resultatet av denna resa. Vi har bland annat kartlagt verksamhetsprocesserna och deras miljöpåverkan. Genom exempelvis att bedöma våra egna underleverantörer och att utarbeta en miljökatastrofplan.

Och nu har vi satt upp nya miljömål. Vi ska exempelvis byta ut belysningen i verkstadshallarna mot LED-lampor (en energibesparing på mer än 50 %) och digitalisera pappersflödet i produktionen. Som EHS-chef samordnar jag miljöledningssystemet och följer utvecklingen av lagar och regler på området.”

Hur ser Paul på framtiden?

”Med miljöledningssystemet har vi lagt en stabil grund för strukturella åtgärder under de kommande åren inom hållbarhet och företagets sociala ansvar. ISO 14001-certifieringen innebär också en årlig genomlysning, och att vi alltid ska fortsätta förbättra verksamheten och organisationen. Och när jag ser den rådande företagskulturen inom Van der Valk Systemen är jag övertygad om att vi kommer att lyckas!”