Sv

Det kraftfullaste solcellsanläggningen i världen på tak!

Fantastiskt att få vara delaktig i byggandet av världens kraftfullaste solcellsanläggning på tak! I detta projektet har våra projektörer tagit fram flertalet detaljerade ballastberäkningar. Tillsammans med installatören IZEN, byggingenjörer och försäkringsbolag har vi kommit överens om hur denna anläggning kan byggas med en minimal last på taket, men ändå på ett säkert sätt. Med hjälp av ValkPVplaner kunde en komplett materiallista tas fram och koordineras så att leveransen bestående av 10 fullastade lastbilar flöt på smidigt. 48.040 solcellspaneler har installerats med vårt ValkPro+ L10 öst-väst system. Dessa monterades med minsta möjliga avstånd 2150 mm så att så många paneler som möjligt fick plats. "Det var ett spännande projekt på grund av alla olika önskemål från de involverade parterna, men tack vare många års erfarenhet av stora projekt har vi uppnått ett strålande resultat", Säger Jelco de Deugd, Projekt Maneger hos Van der Valk Solar Systems.

Tack till IZEN och Heylen Warehouses för gott samarbete och tillit.