Sv

Nyhet i vårt sortiment

Vi har en ny produkt för att montera ValkPitched-system på korrugerade plåttak: monteringsfäste för korugerade tak.

ValkPitched monteringsfäste

Förutom det vanliga sättet med hjälp av hängbultar, kan man nu även montera ValkPitched-systemet på korrugerade plåttak med monteringsfäste. Fördelen med monteringsfäste för korugerade tak är att det kan monteras genom att använda den korrugerade plåtens befintliga fästpunkter.

Monteringsfäste för korugerade tak består av en plastdel och en aluminiumdel. Plastdelen har ett flexibelt mellanlägg av gummi som ansluter till den korrugerade plåtens radie och ger en vattentät tätning. Tack vare plastdelens flexibilitet och tjocklek kan små ojämnheter på den korrugerade plåten kompenseras. Ovanpå den flexibla plastdelen sitter en vinkelhållare av aluminium med en speciell rundning på undersidan, som säkerställer en stark och robust sammanfogning med takskruven. Aluminiumdelen har en förmonterad T-skruv, på vilken Side++-profilen snabbt och enkelt kan monteras.

Om monteringsfäste för korugerade tak inte kan sättas fast med befintliga plåttaksbultar, är det möjligt att ersätta dem med ”överdimensionerade” plåttaksbultar (774390).

Kompatibilitet

Monteringsfäste för korugerade tak kan användas på befintliga och nya korrugerade plåttak. Monteringsfäste för korugerade tak är perfekt att använda med ValkPitched Clamp-systemets Side++-profiler.