Sv

Produktuppdatering: den bästa lösningen för markplacerade paneler

Vi anpassar sortimentet regelbundet. Det gör vi för att underlätta både för installatörer och våra grossister. Vi genomför nu en viktig förändring: Systemet ValkPro+ blir den nya standarden för markplacerade solpaneler.

Utfasning av ValkField

De höga, markförankrade fältsystemen, ValkField Single Row och Double Row, kommer följaktligen att fasas ut. Fokus kommer att ligga på ValkPro+ för markplacering, som redan har använts för ett tiotal projekt. ValkField är tillgängligt till den 1 oktober 2021.

Dubbelt utnyttjande

Vi fokuserar på dubbelt utnyttjande av ytor för solpaneler. Därför utvecklar vi system för tak, parkeringsplatser, vattenreservoarer och soptippar för att utnyttja det begränsade utrymme som finns på ett optimalt sätt och därmed undvika exploatering av känsliga områden. Dessutom är det viktigt att anläggningen smälter in i landskapet för att behålla områdets karakteristiska egenskaper.

Fördelar med ValkPro+ för markplacering

  • Enkelt att montera (kräver inga tunga maskiner)
  • Inte längre nödvändigt att borra eller gräva i marken
  • Ballast bestående av betongfundament
  • Kan sedan ställas upp på ett tak eller vice versa! 

Här kan du se installationsvideon

Sluttande ställningar

Som ett alternativ kan man också välja någon av våra sluttande ställningar; ValkDouble, ValkTriple eller ValkQuattro. Dessa system är också mycket lämpliga för markplacering.

Beräkningar

Inom kort kommer det att vara möjligt att dimensionera markplaceringsprojekt med ValkPro+ med hjälp av ValkPVplanner.