Sv

Produktuppdatering: förenkling ValkPitched Insert-sortimentet

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt produktutbud. Därför presenterar vi att sortimentet med ValkPitched aluminiumprofiler förenklas genom att ett antal profilvarianter fasas ut och profiler för en 30 mm ramtjocklek läggs till.

Profiler för rammåtten 30 och 35 mm är den nya standarden

Marknadsandelen för paneler med en ramtjocklek på 30 och 35 mm ökar. Vi anpassar vårt sortiment med profiler efter detta och lägger till en 30 mm profilvariant i aluminium och svart till vårt sortiment.

Vi ser en stark nedgång i efterfrågan på profiler med en höjd på 40 mm, därför är de, från och med nu, endast tillgängliga på begäran och med en lägsta beställningsmängd på 70 stycken.

”Övre + mellan + nedre” blir ”Mellan + mellan + nedre”

Det nuvarande ValkPitched Insert-systemet använder tre olika profiltyper, nämligen en profil för systemets övre kant, mellanprofiler som placeras mellan raderna och en nedre profil som finish på systemets nedre kant.

I praktiken ser vi dock att montörer, av logistiska skäl, väljer att använda ”mellanprofilen” inte bara mellan raderna, utan även på systemets övre och ibland även på dess undre kant. Detta är tekniskt möjligt, men kanske något mindre estetiskt.

För att minska antalet olika profiler, har vi bestämt att fortsättningsvis endast sälja ”mellanprofilen” och den ”nedre profilen”. Den nedre profilen kan användas för den sida av systemet som syns från marken.

Tillgänglighet och leveranser

Mellanprofiler och nedre profiler, med höjder på 30 och 35 mm, finns att beställa från vårt lager. De övre profilerna är fortfarande tillgängliga så länge lagret räcker. Under de kommande veckorna kommer de nya profillängderna att läggas till i vårt beräkningsprogram ValkPVplanner.