Sv
Vi söker 1 nya kollegor

Utjämning av panelramen med underkonstruktionen

NEN1010 föreskriver att alla metalldelar i ett PV-monteringssystem måste vara anslutna till varandra. Detta innebär att kabelbrickor och monteringssystem måste vara anslutna till varandra. En tråddiameter på 4 mm2 är tillräcklig för utjämning.

En anslutningskabel mellan monteringssystemet och blixtledaren är obligatorisk när avståndet mellan blixtledaren och monteringssystemet är någonstans <0,5 m. I så fall måste den berörda anslutningskabeln ha 16 mm2 (lika med blixtledaren).

Jordningsblock rostfritt stål 6mm2

  • Dimensionera: 20x20x12
  • 1x anslutningsledare upp till 6 mm2 styv
  • 1x anslutningsledare upp till 25 mm2 styv

    Artikelnummer: 762801

Jordningsblock rostfritt stål 16mm2

  • Dimensionera: 28x20x12
  • 1x anslutningsledare upp till 6 mm2 styv
  • 2x anslutningsledare upp till 25 mm2 styv

    Artikelnummer: 762802